Nadpřirozeno

Ještě vymyslím

Elementálové

Publikováno 27.12.2013 v 02:43 v kategorii Elementálové, přečteno: 1052x

,,Elementy obývají dokonalá Stvoření... Vzduch je hustě osídlen množstvím národů v lidské podobě zdánlivě drzých a zlomyslných, ve skutečnosti však krotkých... Moře a řeky jsou osídleny stejně jako vzduch. Starodávní mudrcové tento druh národů nazývali Ondíny nebo Nymfy... Země je téměř do svého středu naplněna Gnómy... Co se týče Salamandrů, ohnivých obyvatel Oblasti Ohně, oni jsou sluhové Filozofů."(N. Montfaucon de Villars, Le comte de Gabalis,… Celý článek ›


Čtyři základní elementy

Publikováno 26.12.2013 v 02:09 v kategorii Elementálové, přečteno: 738x

Celé universum je dle starodávných učení utvořeno z jednoho elementu, který jako paprsky světla cestuje časem a prostorem a nabývá různých forem dle okolností a potřeb. Na úrovni, v níž žijeme, proto mluvíme o jeho čtyřech projevech, které nejsou pouze hmotné, nýbrž se vztahují i ke čtyřem úrovním přírody a člověka: země, která odpovídá fyzické úrovni, voda, která odpovídá energické úrovni, vzduch, který odpovídá psychické úrovni, a oheň,… Celý článek ›


Úrovně existence

Publikováno 25.12.2013 v 01:46 v kategorii Elementálové, přečteno: 282x

Už známe teorie, které mluví o tom, že když člověk ,,žízní" po fyzické existenci, jeho duše se znovu rodí v těle, jež je jejím pouhým stínem na úrovni, na níž má právě vědomí. To je možné proto, že existuje energie, která vše sjednocuje, přestože se hmota zdá být nestálá. Energie, která je nepřetržitá a jejíž kontinuita nemizí, ačkoli se mění její směr a intenzita. Je jako moře, které je mořem bez ohledu na to, zda je klidné či… Celý článek ›


Obyvatelé elementů

Publikováno 16.12.2013 v 15:47 v kategorii Elementálové, přečteno: 360x

Žijeme ve světě ,,bdělého stavu vědomí", neboť naše vědomí si většinou zaznamenává pouze to, co vidíme a slyšíme, a snaží se nás ohraničit časem, který patří životu, protože nás přesvědčili, že před naším zrozením neexistovalo ,,nic" a po naší smrti to bude stejné. Starodávná pravda však říká, že ve vesmíru se nic neztrácí a nic nezaniká, nýbrž se všechno transformuje do jiných úrovní a do jiných podob. Věříme v kvarky a štěpení… Celý článek ›


Antimorální satanismus

Publikováno 09.12.2013 v 23:20 v kategorii Satanismus, přečteno: 181x

Více je dnes ovšem satanistů, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako duchovní bytost nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a - pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí - je mu vše dovoleno. Proti solidaritě staví egoismus, proti odpuštění odplatu, proti společenským normám přírodu a její boj o přežití. Satan je… Celý článek ›


Pomník Satanovi

Publikováno 09.12.2013 v 23:19 v kategorii Satanismus, přečteno: 192x

Leží ve Španělském Madridu a nazývá se "Padlý Anděl".Pomník patří "Satanovi".Postavil ji Ricardo Bellver a dokončil ji v roce 1874.Tato socha je sám "Satan"který byl právě svržen z nebe.Je to jediná socha na světě ,která náleží Ďáblovi. Celý článek ›


Znamení ďábla

Publikováno 09.12.2013 v 23:16 v kategorii Satanismus, přečteno: 296x

"A ukázal se velký div na nebi: žena odětá sluncem, a měsíc byl pod jejíma nohama, a na její hlavě koruna dvanácti hvězd" (Zj. Sv. Jana 12/13)"A Hospodin Bůh řekl hadovi: A položím nepřátelství mezi tebou a mezi ženou a mezi tvým semenem a mezi jejím semenem; ono ti rozdrtí hlavu, a ty mu rozdrtíš patu:" (Gen. 3/15)----------------------------------------------------------------------------NEÚCTA K BOHU A BOŽÍMU DÍLUĎábel (a člověk jemu podobný) si neváží… Celý článek ›


Učení a praxe

Publikováno 09.12.2013 v 23:13 v kategorii Satanismus, přečteno: 120x

Satan je postavou židovské a křesťanské víry, v níž je odpůrcem Boha. Spjatost satanismu s židovskou a křesťanskou tradicí dokazují např. satanistické symboly, např. pentagram, často obrácený špicí dolů, někdy s dokreslenou tváří kozla (původně se jedná o židovské obětní zvíře, vyhnané za hříchy starozákonního lidu na poušť) či číslo 666, vzaté z bible, v níž bylo gematrickou šifrou za pronásledovatele křesťanů císaře Nera.Satanismus může… Celý článek ›


Náboženský satanismus

Publikováno 09.12.2013 v 23:13 v kategorii Satanismus, přečteno: 123x

Jeho kořeny jsou již ve starověku, v němž křesťanství na svém postupu mnohdy jen povrchně překrylo původní pohanská náboženství. Jejich prvky si zachovaly určitou atraktivnost jako vzdoronáboženství, které se projevovalo jak v lidovém čarodějnictví, tak i jako jeden z inspiračních zdrojů tajného a elitářského stínového náboženství - ezoterismu. Náboženští satanisté uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří,… Celý článek ›


Satanská bible 2/2

Publikováno 09.12.2013 v 23:12 v kategorii Satanismus, přečteno: 146x

(VZDUCH)KNIHA LUCIFEROVAOSVÍCENÍŘímský bůh Lucifer byl nositelem světla, duchem vzduchu, personifikací osvícení. V křesťanské mytologii se stal synonymem zla. Nic jiného se od náboženství, které udržuje svou existenci mlhavými definicemi a falešnými hodnotami, ani čekat nedalo. Nastal čas uvést vše na správnou míru. Falešné moralizování a okultní nesmysly je třeba opravit. Většinu příběhů a her o Ďáblovi, i když jsou třeba zábavné, je nutno označit… Celý článek ›